Livet är kort ! Spela bridge!

Du är besökare nr:

Ingelstad Bridge klubb

Ingelstads bridgeklubb bildades 1950 av grund-skoleläraren Arne Gardefalk.

Övrig Information

Styrelse:

Vakant just nu

Ordf. mail

0470 30561

Bengtsson Bengt

 

0470 37055

Ejermark Bengt

Kassör mail

0768130972

 

 

 

 

 

 

Tävlingskommitté

Magnusson Inge

0708-933 771

Johansson Leif

0470 30904

Nilsson Gunnar

 

0470 30462

 

 

 

 

Copyright ® 2019 Ingelstadbridgen.se